foto1
foto1
foto1
foto1
foto1śp. kpt. Stefan Świerczek ps. Lew

Dnia 1 września 2019 roku odszedł na Wieczną Wartę 
 
śp. kpt. Stefan Świerczek  ps. Lew
 
 
Żołnierz Armii Krajowej  oddziału „Jędrusie”, podczas II wojny światowej walczył o niepodległość Polski, 
Brał udział w wielu akcjach, był poważnie ranny. Po wojnie był narażony na prześladowania i zmuszony był wyjechać na ziemie odzyskane, gdzie gospodarował na kilkudziesięciu hektaro-wym gospodarstwie.
Po 1989 roku powrócił w rodzinne strony, gdzie w Gawłuszowicach pobudował dom i zamieszkał tu wraz z rodziną. 
Był skarbnicą wiedzy o mrocznych czasach okupacji niemieckiej. Czynnie uczestniczył w zebraniach Stowarzyszenia ,,Jędrusie” w Połańcu, w wielu uroczystościach patriotycznych, spotykał się z młodzieżą szkolną wielu szkół regionu, gdzie przekazywał wiedzę o czasach drugiej wojny światowej. Jego działalność została przedstawiona w książkach ,,Szlakiem Jędrusiów”, Eugeniusz Dąbrowskiego, ,,Odwet Jędrusie”, Włodzimierza Gruszczyńskiego i wielu innych publikacjach dotyczących działalności Oddziału.
Za zasługi otrzymał wiele odznaczeń pań-stwowych.
 
Niechaj mi łaska wspomnienia 
rzuci gałązkę bzu.
Niech spokój długiego cienia 
usiądzie u mego ramienia, 
otworzy bramę snu.
 
 
Cześć Jego Pamięci.

śp. mjr. Wojciech Targowski ps. Vis

 
Dnia 26 kwietnia 2017 roku odszedł na Wieczną Wartę 
 
śp. mjr Wojciech Targowski ps. Vis
 
 
Żołnierz Armii Krajowej  oddziału „Ponury - Nurt”, podczas II wojny światowej walczył o niepodległość Polski, która jak często podkreślał – była dla niego najwyższą wartością. 
 
Wieloletnim Przyjaciel sandomierskiego “Strzelca”,  Honorowy,m Członek Jednostki Strzeleckiej w Sandomierzu  im. 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej i Środowiska Jędrusiów.
 
 
 
 
Nie ma zbrojnej kolumny. Rozwiały się mary,
choć jak ich - tak na zawsze - pożegnać nie umiem
i wciąż ech nasłuchuję wygnany i stary,
i jak ziemia pamiętam i jak sosna szumię.

śp. Jerzy Lech Rolski ps. "Babinicz"

Dnia 10 stycznia 2017 roku odszedł na Wieczną Wartę 
 
mjr mgr inż. Jerzy Lech Rolski
ps. "Babinicz"
 
Urodzony 23 kwietnia 1925 roku w Sandomierzu.
Żołnierz Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie", uczestnik wielu brawurowych akcji zbrojnych m. in. na terenie Opatowa, Mielca, Sandomierza, Radoszyc. W czasie Akcji "Burza" w 4. kompanii II batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów AK w składzie Kieleckiego Korpusu Armii Krajowej.
Od kwietnia 1945 roku w Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość" w okręgu Jelenia Góra.
Represjonowany i więziony przez reżim komunistyczny.
Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej i Wydziału Metalurgii Akademii Górniczo-Technicznej w Krakowie, wieloletni pracownik zakładów metalurgicznych m. in. w Nowej Hucie i Warszawie, a także biur projektowych. Współzałożyciel i wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Kombatantów "Jędrusiów" Żołnierzy Armii Krajowej ich Rodzin i Sympatyków, redaktor biuletynu "Odwet",
Prezes Klubu Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Oddział Warszawa-Żoliborz.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Batalionów Chłopskich oraz wieloma innymi odznaczeniami.
 
Człowiek Honoru, wierny Bogu i Ojczyźnie.
 
Stoisz gotowy iść, a tu ta łąka. 
Uśmiech bzu i zapach leśnych barci. 
Odpocznij sobie. 
 

śp. Jan Gałuszka ps. Mizerny

Dnia 24 grudnia 2016 roku odszedł na Wieczną Wartę 
 
śp. por. Jan Gałuszka ps. Mizerny

 

Były żołnierz oddziału partyzanckiego "Jędrusie", Armii Krajowej ; żołnierz 2. pułku piechoty Legionów 2. Dywizji Piechoty Legionów.
Wieloletni Przyjaciel.
 
Jakich myśli mi trzeba zakazać?
Ile wspomnień z Pamięci wymazać?
Gdzie mi szukać Przyjaźni w potrzebie?
Jak mi pojąć sens Świata bez Ciebie?
 
 

śp. ks. dr Marian S. Mazgaj ps. „Kozak”.

Dnia 7 kwietnia 2016 roku na Wieczne Ucztowanie z Panem wyruszył 

 
śp. ks dr Marian S. Mazgaj ps. „Kozak”.
 
- Kolporter „Odwetu”, 
- żołnierz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, 
- członek Grupy Dywersyjnej Placówki Łoniów Obwodu Sandomierskiego, 
- kapral w Lotnej Grupie Bojowej AK Obwodu Sandomierskiego, 
- członek grupy „Jędrusiów”, 
- sierżant w plutonie karabinów maszynowych Drugiego Pułku Legionów Armii Krajowej 
 
A z Twojego serca, o Matko Boża,
Biją jasne promienie łask –
I z nich jest nadziei zorza,
Wolności brzask!…

śp. kpt. sanit. Matylda Regina Stambuldzys

7 kwietnia 2016 r. w Nowym Skoszynie zmarła 
 
śp. kpt. sanit. Matylda Regina Stambuldzys z d. Budzisz 
 
vel „Teodozja Tupadło”, „Zofia Włodarska”, „Irena Kowalczyk”, ps. „Ika”, „Matylda”.
 
sanitariuszka PCK Wojny obronnej 1939 r. 
łączniczka i instruktorka WSK   
sanitariuszka w I Zgrupowaniu Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. 
uczestniczka Akcji „Burza”
sierżant AK, kapitan Wojska Polskiego
na stałe związała się z Sanktuarium w Kałkowie - Godowie
członkini Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt” i  Stowarzyszenia Kombatantów „Jędrusiów” Żołnierzy Armii Krajowej, Ich Rodzin i Sympatyków z siedzibą w Połańcu. 
  
Odznaczona:
Krzyżem Partyzanckim, 
Krzyżem Armii Krajowej, 
Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r.,
Medalem Wojska po raz 1 i 2 oraz Medalem Pro Fide et Patria 
  
Spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ul. Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
 
Na mej małej, ukrytej polanie
na wznak leżę i patrzę w obłoki.
To co było i to co się stanie
płynie z nimi poprzez świat szeroki.
 

śp. por. Józef Bojanowski ps. Walter

Dnia 1 grudnia 2015 roku odszedł na Wieczną Wartę 
 
śp. por. Józef Bojanowski ps. Walter
 
 
porucznik Armii Krajowej i Wojska Polskiego na Zachodzie, 
Kolporter "Odwetu", członek Zwiazku Jaszczurczego.
Żołnierz Jędrusiów i Armii Krajowej, uczestnik Akcji Burza.
Zołnierz II Korpusu we Francji
Karzące ramię Podziemnej Polski Walczącej.
 
Odznaczony
 
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari
Krzyżem Walecznych
Krzyżem Armii Krajowej
 
Wróg się okazał mieć swojską twarz. 
Skrywaną w cieniu tego zła co rodzi ból. 
I odtrąconej ręki gest – bo ty nie jesteś stąd . 
Z tego złego lasu, nie jesteś nasz..

śp. Włodzimierz Gruszczyński ps. Jach

Dnia 28 maja 2015 roku odszedł na Wieczną Wartę 
 
śp. Włodzimierz Gruszczyński ps. Jach

 

Były żołnierz oddziałów partyzanckich "Lotnej Grupy Bojowej" Armii krajowej (AK) Inspektoratu/Obwodu Sandomierz i oddziału "Jędrusie"; żołnierz 2. pułku piechoty Legionów 2. Dywizji Piechoty Legionów. Potem żołnierz II Korpusu Armii Polskiej we Włoszech.
 
Nam wypadło przejąć spadek krwawy,
podnieść broń co z martwych rąk wypadła
i zapomnieć o sobie dla Sprawy
w ciemną noc co na kraju osiadła.
 

śp. ppłk prof. Zbigniew Kabata ps. Bobo

Dnia 4 lipca 2014 roku odszedł na Wieczną Wartę nasz Przyjaciel
 
śp. ppłk prof. Zbigniew Kabata ps. Bobo

 

porucznik Armii Krajowej, podpułkownik Wojska Polskiego
Redaktor "Odwetu", Żołnierz Jędrusiów i Armii Krajowej, uczestnik Akcji Burza.
Wybitny naukowiec, pisarz i niezapomniany "jędrusiowy poeta"
Honorowy Obywatel Miasta Sandomierz

Odznaczony
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta
Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari
Order of Canada M.C.
Dwukrotnie Krzyżem Walecznych
Krzyżem Armii Krajowej
 
Tak bardzo tego pragnę ażeby moje słowa,
ażeby wiersz choć jeden, ktoś w pamięci zachował
w dalekim moim Kraju, w moim Kraju dalekim
ażeby go powtórzył, kiedy zamknę powieki,
kiedy na zawsze zasnę w gościnnej obcej ziemi.

śp. red. Tadeusz Szewera ps. Tadek Łebek

Dnia 19 września 2007 roku zmarł nasz Przyjaciel
 
śp. red. Tadeusz Szewera ps. Tadek Łebek

plutonowy podchorąży Armii Krajowej, porucznik Wojska Polskiego
Żołnierz Jędrusiów i Armii Krajowej, uczestnik Akcji Burza.
Wybitny radiowiec, pisarz i niezapomniany Gawędziarz
Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzeg
Odznaczony m in. Krzyżem Walecznych
                          Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Mieczami
 
Niech mu ojczysta ziemia lekka będzie i niech Szef Władek przywita Go z otwartymi ramionami po drugiej stronie smugi cienia. 

Z. Kabata

śp. Zbigniew Pawlikowski ps. Raptus-Mimi

Dnia 19  lipca 2003 roku odszedł od nas na Wieczną Wartę, nasz Przyjaciel
 
śp. Zbigniew Pawlikowski ps. Raptus-Mimi
 
Członek Szarych Szeregów, były żołnierz Armii Krajowej, Oddziału "Jędrusie"
Kawaler Krzyża Walecznych i Polonia Restituta
Człowiek prawy, szlachetny, wierny ideałom, wielki Przyjaciel młodzieży
 
Odszedł mając lat 80
 
 "Śmierć nas wymiata jak pajęczyny w kącie 
i jeno po nas dzwony dzwońcie"

Spoczywa na cmentarzu św. Anny na Zarzewie
 

Przetłumacz Witrynę

Polish English French German Hungarian Latvian Lithuanian Russian Ukrainian

Użytkownik

Biuletyn "ODWET" nr 28

 
 

Nowości Filmowe

stat4u